Цени

 • Цени за копиране на ключове

  • Метал, Полски, Универсал, Декаба Стандарт, Кале, Ито, ЗМ.......................................... 2.00лв.
  • от 20 до 50 бр. .................. 1.80 лв./бр.
  • над 50бр. ........................... 1.50 лв./бр.
  • Промоция на ключове профил метал и универсал......................................................1.00 лв/бр.
  • Китайски катинари .................................................................................................................... 2.00лв.
  • Кръстат ключ .............................................................................................................................. 4.00лв.
  • Декаба, Метал и др. Къси с ямки............................................................................................ 5.00лв.
  • Декаба със 6 щифта................................................................................................................... 4.00лв.
  • Декаба Гард без ямки................................................................................................................ 5.00лв.
  • Декаба Колос и Декаба Гард с ямки...................................................................................... 5.00лв.
  • Цветни ключове.......................................................................................................................... 4.00лв.

  Ямкови ключове

  • Ямков ЗМ .................................................................................................................................... 5.00лв.
  • Ямков Метал, Декаба Елит и Елит 2 ....................................................................................... 5.00лв.
  • KALE, ITO..................................................................................................................................... 8.00лв.
  • Декаба Гард Милениум............................................................................................................ 8.00лв.
  • Декаба Елит 2А............................................................................................................................ 8.00лв.
  • Кодкей, локсис............................................................................................................................. 5.00лв.
  • Други ямкови(вносни патрони)............................................................................................ 10.00лв.
  • Мултилок..................................................................................................................................... 15.00лв.

  Аблой

  • За всички ключове...................................................................................................................... 8.00лв.

  Обикновен ключ

  • За всички ключове....................................................................................................................... 2.00лв.
  • За нов метал.................................................................................................................................. 3.00лв.
  • Шперц............................................................................................................................................. 3.00лв.

  Полусекретни ключове

  • Полусекретен с канал без нарязване........................................................................................ 3.00лв.
  • Полусекретен с канал и нарязване............................................................................................ 3.00лв.

  Авто ключове

  • Едностранно наразяни за соц. Автомобили + Трабант........................................................ 4.00лв.
  • Авто капачки................................................................................................................................... 5.00лв.
  • Двустранно нарязани.................................................................................................................... 6.00лв.
  • Специални ключове..................................................................................................................... 10.00лв.
  • Форд пирон, Форд перка............................................................................................................ 20.00лв.

  Касови ключове

  • Двустранни малка перка................................................................................................................8.00лв.
  • Двустранни средна перка........................................................................................................... 12.00лв.
  • Двустранни голяма перка........................................................................................................... 18.00лв.
  • Едностранни ключове за каси......................................................................................... 25.00-35.00лв.
  • Двустранни нарязани за каси.......................................................................................... 25.00-60.00лв.

  Помпови ключове

  • Всички видове без покер автомати.......................................................................................... 15.00лв.
  • Ключове за покер автомати........................................................................................................ 20.00лв.